Gentag booking i Outlook

Denne guide beskriver, hvordan man opretter gentagne møder med tilhørende ressource bookinger i FacilityNet via Outlook add-in. Denne funktion er mulig, hvis du har version 2.5.670 eller højere.

Begrænsninger i version 2.5.670 - det er ikke længere gældende fra version v2.5.715.

Bemærk følgende:

  • Det er ikke muligt at bestille forplejning til gentagne møder via Outlook. Det skal gøres i en separat bestilling fra FacilityNet webportalen.
    Læs hvordan det gøres her
  • "Det er ikke muligt at ændre en gentagende aftale Outlook, med tilhørende ressource-booking i FacilityNet, til et møde efterfølgende. Annuller derfor den originale aftale og opret et nyt møde i Outlook." - begrænsning fjernet i v2.5.715+.
  • "Det er muligt at ændre tidspunkt eller lokale for hele møderækken. Hvis du skal ændre tid eller lokale for et enkelt møde i serien, skal du slette mødeforekomsten og oprette et nyt møde, som du booker lokale til." - begrænsning fjernet i v2.5.715+.

Start med at lave en mødeindkaldelse eller en aftale, som du normalt vil gøre i Outlook.


Tryk "Gentagelse"

 

Vælg det ønskede mønster for gentagelse og tryk "Ok"

 

Tryk "Ny ressource booking"

Vælg den ønskede ressource og afslut ved at trykke "Reserver"


Hvis der er konflikter på lokalet i den tidsperiode, som du har valgt at booke ressourcen, så vil det blive vist på nedenstående billede. Her skal du tage stilling om du vil fortsætte bookingen, uden de dage, hvor der er konflikter eller vælge en anden ressource.
resource-busy-change.png

Når du ser nedenstående billede, så er alle bookinger gennemført.


Husk at afslutte ved at sende mødeindkaldelsen.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt