Release Notes

v3.2.0

Forbedringer

 • Klient respekterer nu indstilling om skjulning af "Mit FacilityNet" folder genvej fra web service. Fremover vil genvejen være skjult pr. default.
 • Advarsel ved opstart, hvis både Outlook indstillingen "Vis apps i Outlook" og "Mit FacilityNet" genvejen i Add-in er aktiveret, da dette ikke er understøttet og genvejen ikke vil blive vist korrekt. Læs mere.

Ændringer

 • Erstat vores gamle pingvin logo med vores nye smiley logo.
 • Nyt certifikat fra Sectigo for signering af installationsfil. Dette kan give anledning til advarsel ved installation indtil Add-in er blevet installeret tilstrækkeligt mange gange.

Fejlrettelser

 • Mit FacilityNet siden kunne ikke vises i nyere versioner af Outlook.

 

v3.1.0

Fejlrettelser

 • Løste kritisk kompatibilitetsproblem med Outlook / Exchange i nogle miljøer. Under visse omstændigheder tabte Outlook forbindelsen til Exchange, når FacilityNet Add-in var aktivt.

 

v3.0.13

Forbedringer

 • Klient kan nu håndtere mødeserier, hvor hver forekomst spænder mere end 1 dag (kræver understøttelse i web service før det kan benyttes).
 • Opdateret et eksternt library til logning for at løse en sårbarhed.

Fejlrettelser

 • Outlook kunne fryse ved første login under sjældne omstændigheder.
 • Løste fejl i tidslinjen (ArgumentOutOfRangeException), som opstod, hvis bruger ændrede dato i Filter menuen og så forsøgte at gennemføre booking uden at trykke på Søg knappen.
 • Tidligere tilføjede Exchange mødelokaler blev ikke fjernet igen fra modtagerlisten i Outlook mødeindkaldelsen, når de blev fjernet fra FacilityNet bookingen.
 • Booking forsøg for mødeserie blev afvist, hvis der blev fundet en konflikt for første forekomst i serien i stedet for at vise det normale konflikt vindue, hvor brugeren kan vælge at booke alligevel uden den nævnte dato.
 • Feltet Sted i Outlook indkaldelsen blev ikke altid opdatereret, når brugeren fjernede Exchange ressourcer fra mødet.
 • Baggrundssynkronisering kunne fejle under sjældne omstændigheder.

 

v2.5.752

Forbedringer

 • Installer fil lavet med nyeste version af Advanced Installer.

Fejlrettelser

 • Løste fejl, som opstod ved mødeserier, hvor det bookede lokale (eller ressource) ikke var ledigt på nogle dage. Første gang man gik ind på en optaget dag og foretog en booking af alternativt lokale, gik det fint. Men når man gik videre til den næste optagede dag og prøvede at booke alternativt lokale, fik man i stedet en fejlbesked.
 • I sjældne tilfælde kunne Add-in forsøge at overføre ændringer fra et møde til den tilhørende booking, mens brugeren var ved at slette bookingen, hvilket førte til en fejlmeddelelse.

 

v2.5.751

Forbedringer

 • Hold følsomhed for ressourcebooking synkroniseret med følsomheden for det tilhørende møde. Førhen, hvis man glemte at markere mødet som privat inden oprettelse af bookingen, så blev bookingen ikke markeret privat, når man efterfølgende satte mødet som privat.
 • Vis ordentlig fejlbesked, hvis brugeren forsøger at oprette en ressourcebooking på en mødeforekomst uden først at have en booking for mødeserien. Førhen blev der vist en kryptisk besked.

Fejlrettelser

 • Ret fejl opstået i forbindelse med en fejlrettelse i v2.5.750, hvor der i nogle miljøer kunne opstå en fejl, når man flyttede på en forekomst af en mødeserie.

 

v2.5.750

Fejlrettelser

 • Kritisk kompatibilitetsproblem i forbindelse med Modern Auth i Outlook. En kunde oplevede problemer med søgefunktionen i Outlook efter Modern Auth var aktiveret på en Outlook klient med Facilitynet Add-in installeret. Symptomet var, at grænsefladen stod og "blinkede" under tastetryk.
 • I nogle miljøer kunne der opstå en fejl, når et mødelokale med Exchange email registreret i Facilitynet blev tilføjet til modtagerlisten på Outlook mødet.
 • I nogle miljøer kunne der opstå en fejl, når man flyttede på en forekomst af en mødeserie, fordi programmet ikke kunne finde mødeansvarlig.

 

v2.5.749

Fejlrettelser

 • Fejl introduceret i 2.5.748 gjorde, at man for nogle typer bookinger fik en fejlbesked, hvis man prøvede at slette bookingen. Den blev dog stadig slettet.

 

v2.5.748

Forbedringer

 • Understøttelse for at medtage andre ressourcetyper end lokaler i feltet Sted i mødeindkaldelser (kræver opsætning).
 • Knap til at åbne webportalen kan nu vises i FacilityNet sidepanelet for mødeindkaldelser (kræver opsætning).

Ændringer

 • Ressourcenavne i feltet Sted i mødeindkaldelser tages nu fra FacilityNet i stedet for Exchange for lokaler med Exchange integration.

Fejlrettelser

 • Fejl introduceret i version 2.5.746 gjorde, at den underliggende skjulte Outlook folder til Mit FacilityNet ikke blev oprettet korrekt og at Mit FacilityNet derfor ikke virkede for nye installationer.

 

v2.5.747

Forbedringer

 • Understøttelse for vedhæftning af booking koder til mødeindkaldelser. Hermed kan systemet sende en adgangskode med mødeindkaldelsen, som giver adgang til bygningen for deltagere (kræver at bygningen er udstyret med det rette hardware).
 • Forbedret opstartstid ved at foretage mere arbejde i baggrunden.

Ændringer

 • Vis free/busy fejl i kundelogs, så vi bedre kan fejlsøge.

Fejlrettelser

 • Start- og slutdatoer til filtrering af ordrer på Mit FacilityNet blev ikke sat og opdateret korrekt.

 

v2.5.745

Ændringer

 • FacilityNet web portal åbnes nu i brugerens default browser, når man klikker på knappen "Åben FacilityNet" inde fra Mit FacilityNet siden. Dette løser kompatibilitetsproblemer med Internet Explorer, som før blev brugt.

 

v2.5.744

Forbedringer

 • Understøttelse for gentagelser / mødeserier i bookings importeret fra Exchange eksport script.
 • Opdaterede ikoner for booking af ressourcer og bestilling af mødeforplejning.

Fejlrettelser

 • Redigering af deltagere i tidslinjen var holdt op med at virke efter en fejlrettelse i v2.5.743.
 • For mange lokaler tilføjet til Sted feltet i Outlook mødeindkaldelsen ved brug af Outlooks planlægningsassistent eller lokalesøgning / rumfinder.
 • Manglende fejlhåndtering ved hentning af ressourcer under nogle omstændigheder.

 

v2.5.743

Forbedringer

 • FacilityNet Outlook Add-in kan nu læse ordreoplysninger skrevet via Exchange booking eksport script, så link mellem importerede FacilityNet bookinger og deres tilhørende Exchange aftaler bevares. Med andre ord kan importerede bookings nu ses og redigeres i Outlook Add-in.
 • Yderligere informationer er nu tilgængelige i tidslinjen på bookinger for ressourcer med Exchange integration for alle bookinger foretaget via Add-in.

Fejlrettelser

 • Ressourcer med Exchange eller Starleaf integration blev ikke længere tilføjet som modtagere på Outlook mødet. Dette er kritisk for at ressourcen også bliver booket i Exchange / Starleaf og mødet dermed kan ses på tilknyttet AV-udstyr.
 • Ressourcer med Exchange eller Starleaf integration blev ikke fjernet som modtagere på Outlook mødet, når de blev fjernet fra FacilityNet bookingen.
 • Ressourcer med Exchange integration gav anledning til konflikter, når man redigerede en tilhørende booking grundet mangelfulde oplysninger fra deres Exchange kalender.
 • Ændringer til booking start- og sluttid blev ikke opfanget, når man tegnede en ny booking periode på tidslinjen for en ressource, der allerede havde en booking periode.

 

v2.5.741

Fejlrettelser

 • Løste kritisk fejl, hvor man ikke kunne bestille mødeforplejning grundet fejl i understøttelsen for ressourcepriser.

 

v2.5.740

Forbedringer

 • Understøttelse for priser på ressourcer. Add-in kan nu vise prismodel for lokale (eller anden ressource) under ressourcedetaljer. Ved booking vises priser for ressourcer i bekræftelsesvinduet.

Fejlrettelser

 • Mødearrangør blev under visse omstændigheder ikke fundet.
 • Reservér knap var ikke aktiv, når man gik tilbage til tidslinjen efter at have slettet ordren for mødet.

 

v2.5.730

Fejlrettelser

 • Fejl i tredjeparts programbibliotek forårsagede i nogle miljøer, at Outlook viste login prompt igen og igen.

 

v2.5.729

Forbedringer

 • Vis bookede Exchange lokaler udover FacilityNet lokaler i Outlook sted-feltet.
 • Nulstil ikke sted-feltet, hvis tilknyttet ordre ikke har ressourcebooking.
 • Bevar FacilityNet lokale i sted-feltet, når bruger tilføjer Exchange lokale.
 • Upload logfiler til server i stedet for at sende via email, når man vælger "Send logfiler til support", således at support email ikke længere vil blive afvist grundet for stor størrelse på vedhæftet fil.
 • Forbedringer til scrolling i tidslinjen.

Ændringer

 • Undlad at logge visse oplysninger, som fik størrelsen på logfilerne til at eksplodere i organisationer med mange møder.
 • Opdater forslag til leveringssted for mødeforplejning, hvis det tidligere sted var sat til et booket lokale og bookingen fjernes fra ordren.
 • Skift til brugerens standard browser for single sign-on flow i stedet for embedded browser. Det undgår problemer med kundemiljøer og er blevet anbefalet praksis for SSO i industrien.

Fejlrettelser

 • Løste kritisk kompatibilitetsproblem med Outlook 2010, hvor sidepanel ikke blev opdateret efter at have foretaget en ny booking. Det førte til fejl, hvis bruger så forsøgte at bestille mødeforplejning til ordren uden først at lukke og åbne mødet.
 • Løste alvorligt hastighedsproblem ved gennemførsel af booking, der optrådte i visse miljøer.
 • Aflysning af enkelt-forekomster blev nogle gange overset af programmet, hvilket gjorde at en eventuel tilknyttet booking blev efterladt i stedet for at blive slettet.
 • Hvis bruger oprettede nyt møde og tilføjede ressourcebooking men så slettede mødet i stedet for at sende, blev booking ikke slettet.
 • Når bruger søgte efter bestemt dato i filter i tidslinjen, hoppede den ikke altid til den valgte dato.

 

v2.5.722

Fejlrettelser

 • Løste et kritisk problem, hvor der bliver sendt en aflysning i stedet for en opdatering, hvis indkalderen ændrer Exchange lokalet eller fjerner deltagere efter mødeindkaldelsen er sendt.

 

v2.5.721

Fejlrettelser

 • Løste kritisk problem hvor mødested (mødelokalet) i Outlook i visse tilfælde ikke var synligt, når brugeren ikke havde adgang til den tilknyttede FacilityNet lokalebooking.
 • Løste problem hvor personen man sætter som mødeejer i visse tilfælde ikke havde adgang til FacilityNet ordren.

 

v2.5.719

Fejlrettelser

 • Rettede mindre problem, hvor der opstod fejl, hvis man fjernede mødeemne direkte fra kalenderen.

 

v2.5.718

Forbedringer

 • Fjernede "Repair" mulighed fra installer, da den ikke havde nogen effekt, pånær at programmet mistede sin licens.

Fejlrettelser

 • Løste kritisk kompatibilitetsproblem med Outlook 2010.
 • Løste problem med at tilføje ordre til forekomst i serie, hvor der ikke var en ordre i forvejen.

 

v2.5.715

Se separat artikel.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt