Revision og inspektion

FacilityNet bistår den dataansvarlige ved fysisk tilsyn ved at stille ressourcer til rådighed.


Databehandleren stiller den fornødne information til rådighed for den dataansvarlige og tilsynsmyndigheden på anmodning i forbindelse med revision og inspektion af databehandleren.

 

Fysisk tilsyn

FacilityNets gør brug af underdatabehandlere og har ikke ikke servers eller data opbevaret på vores kontor. På FacilityNets kontor foretages der udvikling, drift og support. FacilityNet bor i et fælles kontordomicil, men har privat adgang til eget kontorområde.

 

Tilsyn af FacilityNets kontor

Efter aftale er dataansvarlige velkommen til at besøge kontordomicilet, men der gives af sikkerhedsmæssige årsager ikke adgang til kontoret.

 

FacilityNets adresse:

FacilityNet

Sluseholmen 1, 1

2450 København SV

Danmark

Telefon: +45 61 30 50 45

 

Tilsyn af FacilityNets underdatabehandlere

Efter aftale er dataansvarlige velkommen til at besøge FacilityNets underdatabehandlere. Der gives ikke adgang til datacentre og serverrum af sikkerhedsmæssige årsager.

 

For at lave en aftale kontakt: gdpr@facilitynet.dk

Databehandler dækker selv rejseudgifter i forbindelse med tilsyn.

 

Bistand til den dataansvarlige og Datatilsynet

Databehandler stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af GDPR kravene i artikel 28, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

 

Vi kan bl.a. fremsende føgende dokumenter:

  • ISAE 3000-erklæring
  • Informationssikkerhedspolitik
  • Databeskyttelsespolitik
  • Whitepapers
  • GDPR FAQ

For at modtage dokumenter kontaktes: gdpr@facilitynet.dk

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt