Mødeforplejning

Her kan du bla. finde hjælp til at oprette en ny eller til at redigere en gammel mødeforplejning, tilføje mødedeltagere, oprette nye regningsmodtagere, skrive beskeder til kantinen og meget mere.